Çerez Politikası

Çerez Politikası

Bu Politika, HASEL nezdinde yürürlükte olan diğer politikalar ile birlikte yürütülür. KVKK Kapsamındaki Politikalarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen KVKK bağlantısını tıklayınız.

1- Tanımlar

Politika; İş bu Çerez Politikasını
KVKK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu
Veri Sorumlusu; HASEL İSTİF MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ’ni (HASEL)
Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
İlgili Kişi; Kişisel Veri Sahibini yani kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Çerez (cookie) İşlem bilgisi veri kategorisi içerisinde yer alan aşağıda detaylandırılmış veriyi
İnternet (web) Sitesi www.hasel-hyundai.com adresini
Ziyaretçi (Kullanıcı) İnternet sitemizi ziyaret eden kişileri ifade eder.

2- Çerez (Cookie) Nedir?

İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla çerezler, gifler, gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktarız. Kullandığımız bu teknolojilere çerez /cookie diyoruz. Çerez web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde kullandığınız cihazınıza (örneğin akıllı telefonunuz; masa üstü bilgisayarınız, tabletiniz) depolanan küçük dosyalardır.

Çerezler kullandığınız cihazınızda size tercihlerinize yönelik kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını ve de aynı web sitesini daha sonra tekrar ziyaret ettiğinizde sizin bu web sitesini daha önceki ziyaretinizi anlayarak size iletilecek içeriği de ona göre belirlenmesini sağlar.

3- ÇerezTürleri?

HASEL tarafından kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir.

3.1 Oturum Çerezleri : Internet sitemize ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

3.2 Performans Çerezleri: İnternet sitemizin kullanım durumunu, ziyaretçilerimizin internet sitemizde genel olarak geçirdikleri zamanı, site içerisinde hangi sayfalarda daha fazla vakit geçirdiklerini, hangi sayfaları daha fazla görüntülendiklerini, internet sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını, performansını analiz eden çerezlerdir.

3.3 Fonksiyonel Çerezler : Bu çerez grubu internet sitemiz ziyaretçilerinin bir sonraki ziyaretinde kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçilmiş seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir.

3.4 Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. İnternet sitemizdeki fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

4- Çerezlerin Kullanım Amaçları

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.

4.1 Güvenlik Amacıyla Çerez Kullanımı: İnternet sitemizin idaresi, güvenliğinin sağlanması, düzensiz davranışların tespit edilmesi amacıyla kullandığımız çerezlerdir.

4.2 İşlevselliğin Sağlanması Amacı İle Çerez Kullanımı: Ziyaretçilerimizin internet sitemizi kullanımını kolaylaştırmak ve ziyaretçi dostu bir ziyaret deneyimi sağlamak amacıyla ziyaretçilerimizin geçmiş seçimlerini hatırlatmak amacı ile kullandığımız çerezlerdir.

4.3 Performans Amaçlı Çerez Kullanımı: İnternet sitemizin performansının ölçülmesi, sürdürülmesi, arttırılması amacı ile gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve ziyaretçi davranışlarını değerlendirmek analiz etmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

4.4. Reklam Amaçlı Çerez Kullanımı: Ziyaretçilerimizin ilgi alanları kapsamında kendilerine reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi, bunların etkinliğinin ölçülmesi, tıklanma durumunun analiz edilmesi amacı ile kullanılan çerezlerdir.

5- Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Cihazlarınızdaki çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek veya çerezleri engellemek veya çerezleri silmek için ilgili cihazınızın tarayı ayarlarını değiştirmeniz yeterli olacaktır. Aşağıda örnek amacıyla sayılanlarla sınırlı olmaksızın tarayıcınızın türüne göre tarayıcınızın ayarlarını değişitirerek çerez kulllanımınızı kişiselleştirebilirsiniz. (tarayıcının kendisi tarafından aşağıda tamamen ziyaretçilerimize kullanım kolaylığı ve bilgi amacıyla paylaşılan sayfanın taşınması / kaldırılması/ değiştirilmesinden kaynaklı yaşanabilecek aksamalardan HASEL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır)

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


6- İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?


İlgili kişinin hakları ve bu hakların kullanılması yöntemi KVKK madde 11 kapsamında belirlenmiştir. Buna göre ilgili kişinin hakları aşağıdaki gibidir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) (d) ve (e) uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zarar giderilmesini talep etme,

İlgili Kişinin haklarını teminen erişim taleplerini karşılamak başvuru form örneği ve KVKK kapsamındaki politikalarımız https://www.hasel.com/tr/kvkk adresinde mevcuttur. Başvurularızı bu sekmede yer alan bilgilendirme ve form detayları takip edilerek yapılabilirsiniz

Ek: Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni

Versiyon 2020-11707-002