Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği

Hizmet Sağlayıcının Kimliği

Unvan HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
İYS Numarası 692639
Adres Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla, İstanbul
E-posta kvkk@hasel.com
Telefon 0 (216) 634 21 00

Kişisel Verilerin Korunması: Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile Kuruluş, bu kapsamda yaptığı işlemler/sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu kapsamda HASEL olarak kişisel verilerin işlenmesi kapsamındaki Veri İşleme Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinlerimize KVKK sayfamızdan erişebilirsiniz.

Aşağıda Ticari Elektronik İleti Yönetimi Sistemi ile ilgili genel bilgileri aşağıda sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Burada sizlerle paylaştığımız bilgiler tamamen bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılmasını temin amacıyla bu metnin hazırlanma tarihindeki güncel mevzuata göre hazırlanmış olup buradaki bilgiler sistemin tamamına dair detayları barındırmaz. Sistemin bütünüyle ilgili güncel yasal detaylara ulaşmak isterseniz Ticari Elektronik İleti Yönetimi Sistemi’nin dayanağı olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (kısaca Kanun) ve TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK’in (Kısaca Yönetmelik) tam metnini okumanızı öneriyoruz.

 • 1- Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?
  Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin adıdır.

 • 2- Ticari Elektronik İleti Nedir?
  Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileridir.

 • 3- Elektronik Ticaret Nedir?
  Tarafların fiziksel olarak bir araya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirdikleri çevrim içi her türlü ticari iktisadi faaliyetlerdir.

 • 4- Alıcı Kimdir?
  “Tüketici” ve “meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” alıcıdır.

 • 5- Elektronik İletişim Adresi Nedir?
  E-posta adresi veya telefon numarası gibi elektronik ortamda iletişim kurulmasını sağlayan adreslerdir.

 • 6- Hangi Hallerde Alıcı’dan Onay Alması Gereklidir?
  Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İYS üzerinden önceden onay alınır.

 • 7- Onay Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?
  Onay reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

 • 8- Hangi Hallerde Onay Gerekli Değildir?
  Onay genel olarak aşağıdaki hallerde ve Yönetmelikte yer alan diğer hallerde gerekli değildir.

  • a) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
  • b) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.
  • c) Tacir veya esnaf olan alıcılara gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak Yönetmeliğin 9. maddesine göre red hakkının kullanması halinde onay alınmadan ticari ileti gönderilemez.
 • 9- Onay Nasıl Alınır?
  Onay genel olarak aşağıdaki hallerde ve Yönetmelikte yer alan diğer şekillerde alınır.
  • a) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır.
  • b) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
  • c) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde iletilir. “İYS üzerinden alınan onaylara bu hüküm uygulanmaz
  • d) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.
 • 10- Onay Vermek Zorunlu Mudur?
  Değildir. Hizmet Sağlayıcı alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.

 • 11- Reddetme Hakkı Nasıl Kullanılır?
  Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir.

 • 12- Reddetme Hakkının Kullanılmış Olması Zorunlu Bildirimleri Engeller Mi?
  Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

 • 13- Reddetme Bildiriminden Sonra Ne Olur?
  Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

 • 14- Daha Detaylı Bilgilere Nasıl Erişilebilir?
  Daha detaylı bilgi almak için yukarıdaki posta veya e-posta adresimize başvurarak bize sorularınızı yöneltebilir veya 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK’in tam metnini inceleyebilirsiniz.

Versiyon 2020-11815-001